logo-pattayatech200.jpg

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email:Chonburi05@vec.mail.go.th
  pattayatechQR.png

ครูผู้สอน

กิจกรรม

LINE@ Pattayatech
IMG_4101.PNG
เพิ่มเพื่อน
LINE GROUP
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

groupLinePattayatech.JPG

สถิติเยี่ยมชม

2729635

 

 


ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 13 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (63 08 27 พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและเปิดกองลูกเสือวิสามัญ)

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 12 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (63 08 23 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านภาษาจีนให้กับนักเรียนนักศึกษา)

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (63 08 19 ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ)

ข่าวกิจกรรมฉบับที่ 10 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (63 08 18 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วท พัทยา)

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 9 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (63 08 13 พิธีไหว้ครูและพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา)

 


 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การเปิดเรียน On-site

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การชำระค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ​

​ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง แนวทางปฎิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาลัยเทคนิคพัทยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง มาตรการและแนวปฎิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 6

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา และสีประจำแผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

 


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563

 


คู่มือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2563

ค่าใช้จ่ายประจำภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา (RMS2018)

 

LINE GROUP
ผู้ปกครอง ปวช.1
IMG_4095.JPG

LINE GROUP
ผู้ปกครอง ปวช.2
IMG_4096.JPG


LINE GROUP
ผู้ปกครอง ปวช.3
IMG_4097.JPG

LINE GROUP
ผู้ปกครอง ปวส.1
IMG_4098.JPG

LINE GROUP
ผู้ปกครอง ปวส.2
IMG_4099.JPG

บทความล่าสุด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2020 ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : skukum
การสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
คณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สร้างโดย : skukum
การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3-4)
สร้างโดย : regis
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2018 และ ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สร้างโดย : skukum
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
สร้างโดย : skukum
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สร้างโดย : skukum
เข้าร่วมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะบุคลากรต้นแบบ สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สร้างโดย : skukum
ครูที่ปรึกษาที่หุ่นยนต์ ABU และ หุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : skukum