logo-pattayatech200.jpg


วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email : saraban@pattayatech.mail.go.th


  

ประเมินความพึงพอใจ

การใช้งานระบบเครือข่าย

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูผู้สอน

กิจกรรม


 

บทความล่าสุด

65 06 03 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง ชลบุรี
สร้างโดย : Pattayatech
65 06 03 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง ชลบุรี
สร้างโดย : Pattayatech
สัมมนาเชิงปฏิบัติการกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2020 ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : skukum
การสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
คณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สร้างโดย : skukum
การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3-4)
สร้างโดย : regis
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2018 และ ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สร้างโดย : skukum
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
สร้างโดย : skukum
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สร้างโดย : skukum

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนแก้ผลการเรียน 0 (ศูนย์) และ มส. สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Day Camp และประดับแถบสองสี ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดโดย ชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาและระดมทรัพยากร เพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2566 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

 ​  ดูประกาศที่เก่ากว่านี้   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดโครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านทุจริตภายใต้หัวข้อ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสถานศึกษา” ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ สุพรรณิการ์คาร์แคร์ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ณ แผนกวิชาช่างยนต์

 

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่เก่ากว่านี้  

  


 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจางเหมา ค่าปริ๊นสีและค่าเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3069.83

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน เรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13476.60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน เรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10670.40

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19514.74.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9048.32.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14700.-


ดูข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ากว่านี้  

 

ติชม


 

 

 

สถิติเยี่ยมชม

4190254