logo-pattayatech200.jpg


วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email : saraban@pattayatech.mail.go.th


  

ประเมินความพึงพอใจ

การใช้งานระบบเครือข่าย

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

คู่มือนักเรียน-นักศึกษา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

กิจกรรม


 

บทความล่าสุด

65 06 03 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง ชลบุรี
สร้างโดย : Pattayatech
65 06 03 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง ชลบุรี
สร้างโดย : Pattayatech
สัมมนาเชิงปฏิบัติการกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2020 ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : skukum
การสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
คณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สร้างโดย : skukum
การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3-4)
สร้างโดย : regis
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2018 และ ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สร้างโดย : skukum
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
สร้างโดย : skukum
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สร้างโดย : skukum

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567

 

                

                

                

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

                                     

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานช่างเทคนิคพื้นฐาน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ชุดการเรียนรู้เครื่องปรับอากาศ)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและวายริ่ง ตู้ควบคุมอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมสำหรับการปรับพื้นฐานด้านทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการ Up-Skill, Re-Skill และ New-Skill วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ยืนยันการใช้รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง ประจำปปีงบประมาณ 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

 

 ​  ดูประกาศที่เก่ากว่านี้   กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566​ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม 'ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ และกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567' โดยนายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มอบหมายให้ นายวรพล ทรงอาจ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นำนักเรียน นักศึกษา และนายไกรวัฒน์ บุญไชยสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมพัทยากลาง ถนนเลียบชายหาดพัทยา (แยกนิภาลอดจ์)

กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566​ นายศิรเมศร์ พัชราอริยะธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำป้ายหลักคำสอนพระพุทธศาสนา โดยมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้สำนึกถึงหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและเป็นการเผยแพร่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ดำเนินการโดย แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566​ นายศิรเมศร์ พัชราอริยะธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการ Chrismas Day ซึ่งมีคณะครู ผู้บริหาร ครูชมรมวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมและยังมีการประกวดมิสเตอร์ & มีสทูบีนัมเยอร์วัน ประกวด PTC GOT'Talent 2023 ดำเนินการโดย ชมรม To Be Number One และ แผนกวิชาาสามัญสัมพันธ์ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566​ นายศิรเมศร์ พัชราอริยะธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการ วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจธรรมะ ซึ่งมีคณะครูชมรมวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าถึงหลักพระพุทธศาสนา และนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมวิชาชีพการตลาดและะุรกิจค้าปลีก ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่เก่ากว่านี้  

  


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1248.00.- 9 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12600.00.- 15 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5029.17.- 14 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4649.70.- 14 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4335.00.- 14 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2300.01.- 14 มิย.66

 


ดูข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ากว่านี้  

 

ติชม


 

 

 

 

สถิติเยี่ยมชม

4432315