logo-pattayatech200.jpg


วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email : saraban@pattayatech.mail.go.th


  

ประเมินความพึงพอใจ

การใช้งานระบบเครือข่าย

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

คู่มือนักเรียน-นักศึกษา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

กิจกรรม


 

บทความล่าสุด

65 06 03 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง ชลบุรี
สร้างโดย : Pattayatech
65 06 03 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง ชลบุรี
สร้างโดย : Pattayatech
สัมมนาเชิงปฏิบัติการกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2020 ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : skukum
การสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
คณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สร้างโดย : skukum
การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3-4)
สร้างโดย : regis
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2018 และ ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สร้างโดย : skukum
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
สร้างโดย : skukum
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สร้างโดย : skukum

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช และ ปวส ประจำปีการศึกษา 2567 

รอบที่ 1 ปวช และ ปวส    /   รอบที่ 2 ปวช และ ปวส    /  รอบที่ 3 ปวช และ ปวส  

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการจำหน่ายชุดนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบเก็บตก)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

                                     

 ​  ดูประกาศที่เก่ากว่านี้   

 


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและวายริ่ง ตู้ควบคุมอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมสำหรับการปรับพื้นฐานด้านทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการ Up-Skill, Re-Skill และ New-Skill วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์และราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ยืนยันการใช้รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง ประจำปปีงบประมาณ 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานช่างเทคนิคพื้นฐาน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ชุดการเรียนรู้เครื่องปรับอากาศ)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและวายริ่ง ตู้ควบคุมอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมสำหรับการปรับพื้นฐานด้านทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการ Up-Skill, Re-Skill และ New-Skill วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96700.- 5 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2273.- 5 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1125.- 5 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321.- 5 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2012.- 5 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2407.50.- 5 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2200.- 5 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7400.- 6 กค.66


ดูข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ากว่านี้  


กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้มอบหมายให้นางนันทวัน เที่ยงธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายเรืองยศ รัตนพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566​ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม 'ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ และกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567' โดยนายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มอบหมายให้ นายวรพล ทรงอาจ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นำนักเรียน นักศึกษา และนายไกรวัฒน์ บุญไชยสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมพัทยากลาง ถนนเลียบชายหาดพัทยา (แยกนิภาลอดจ์)

กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566​ นายศิรเมศร์ พัชราอริยะธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำป้ายหลักคำสอนพระพุทธศาสนา โดยมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้สำนึกถึงหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและเป็นการเผยแพร่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ดำเนินการโดย แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566​ นายศิรเมศร์ พัชราอริยะธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการ Chrismas Day ซึ่งมีคณะครู ผู้บริหาร ครูชมรมวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมและยังมีการประกวดมิสเตอร์ & มีสทูบีนัมเยอร์วัน ประกวด PTC GOT'Talent 2023 ดำเนินการโดย ชมรม To Be Number One และ แผนกวิชาาสามัญสัมพันธ์ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566​ นายศิรเมศร์ พัชราอริยะธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการ วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจธรรมะ ซึ่งมีคณะครูชมรมวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าถึงหลักพระพุทธศาสนา และนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมวิชาชีพการตลาดและะุรกิจค้าปลีก ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่เก่ากว่านี้  

  

ติชม


 

 

 

 

สถิติเยี่ยมชม

4454677