Pattayatech หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ฝ่ายบริหารทรัพยากร | ฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | ฝ่ายพัฒนากิจการนร.นศ.

logo-pattayatech200.jpg

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email:Chonburi05@vec.mail.go.th
  pattayatechQR.png


เกี่ยวกับ วท.พัทยา
• ประวัติ ความเป็นมา
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• ข้อมูลงบประมาณ
• รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลหลักสูตร
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
• งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
• แผนที่
• แผนผังวิทยาลัย

ข้อมูลแผนกวิชาที่เปิดสอน
• สามัญสัมพันธ์
• ช่างเครื่องกล
• ช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
• ช่างโลหะการ
• ช่างไฟฟ้ากำลัง
• ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
• บัญชี
• การตลาด
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• การโรงแรมและการท่องเที่ยว

วารสารและข้อมูลสถานศึกษา
• ข้อมูลสถานศึกษา
• แผนปฏิบัติราชการ
• ปฏิทินปฏฺิบัติงานประจำปีการศึกษา
• แผนพัฒนาสถานศึกษา
• แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
• รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
• สุพรรณิการ์สัมพันธ์

ข้อมูลประกันคุณภาพสถานศึกษา
• ข้อมูลปีการศึกษา 2560
• ข้อมูลปีการศึกษา 2559
• ข้อมูลปีการศึกษา 2558
• ข้อมูลปีการศึกษา 2557
• ข้อมูลปีการศึกษา 2556
• ข้อมูลปีการศึกษา 2555

สถานศึกษาในสังกัด อศจ.ชลบุรี
• วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
• วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
• วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
• วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

หน่วยงานต้นสังกัด
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Downloads
• ข้อมูลแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา

กิจกรรม

LINE@ Pattayatech
IMG_4101.PNG
เพิ่มเพื่อน
LINE GROUP
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

groupLinePattayatech.JPG
สถิติ
เยี่ยมชม
2212695  ข่าว_ลงนามถวายพระพร.jpgช่องว่าง.jpg
ข่าว_กีฬาสี 62.jpgช่องว่าง.jpg2562 ประกาศรับสมัคร2.jpg ช่องว่าง.jpg
ข่าว_วันไหว้ครู 1.jpg  ช่องว่าง.jpg ข่าว_อบรมสนทนาอังกฤษ.jpg
ข่าวสาร
การแข่งขันกีฬาสามัคคีสมานฉันท์ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-07-05 17:53:31 34 0 Approve
พิธีไหว้ครู 2562
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-06-25 16:55:18 72 0 Approve
การอบรมสนทนาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อรองรับ EEC
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-06-25 11:21:39 49 0 Approve
โครงการเตรียมความพร้อมเข้า EEC
เมื่อ : 2019-06-25 10:49:42 58 0 ข่าวสาร Approve
เปิดโครงการ Fix it Canter ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ระยะที่2
เมื่อ : 2019-06-10 16:18:15 69 0 ข่าวสาร Approve
คัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๓ (ปีการศึกษา ๒๕๖๒)
เมื่อ : 2019-06-07 16:45:47 68 0 ข่าวสาร Approve
ถวายพระพรพระราชินี ณ อำเภอบางละมุง (ช่วงเย็น)
เมื่อ : 2019-06-07 16:21:00 73 0 ข่าวสาร Approve
ถวายพระพรพระราชินี ณ อำเภอบางละมุง (ช่วงเช้า)
เมื่อ : 2019-06-07 16:10:23 69 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


ข้อมูลส่วนบุคคล


Profile-ผู้บริหาร-วท-พัทยา.gif
โครงการในพระราชดำริ1.png
ข้อมูลสถานศึกษา 2.png
สุพรรณิการืสัมพันธ์ 3.pngแผนปฏิบัติราชการ 4.png
ปฏิทิน 5.png
rms.png
คลังข้อมูล 6.png
ศูนยืกำลังคน7.png
ไอคอนเวบ.png

ระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา

rms.png
ระบบดูแล 8.png

LINE GROUP
ผู้ปกครอง ปวช.1
IMG_4095.JPG

LINE GROUP

ผู้ปกครอง ปวช.2
IMG_4096.JPG

LINE GROUP
ผู้ปกครอง ปวช.3
IMG_4097.JPG

LINE GROUP
ผู้ปกครอง ปวส.1
IMG_4098.JPG

LINE GROUP
ผู้ปกครอง ปวส.2
IMG_4099.JPGบทความล่าสุด
ครูที่ปรึกษาที่หุ่นยนต์ ABU และ หุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : skukum
คณะกรรมการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประเภทที่ ๙ กำหนดโจทย์
สร้างโดย : skukum
อบรม PLC ควบคุมอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 ชลบุรี
สร้างโดย : skukum
คณะกรรมการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : skukum
นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : skukum
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : skukum
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : skukum
พิธีมอบใบประกาศนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษา 2560
สร้างโดย : skukum
แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ
สร้างโดย : Pattayatech
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สร้างโดย : Pattayatech


PattayaTech KM© 2013 | วิทยาลัยเทคนิคพัทยา


Generated 0.959135 sec.