logo-pattayatech200.jpg


วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email : saraban@pattayatech.mail.go.th


  

ประเมินความพึงพอใจ

การใช้งานระบบเครือข่าย

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

รายงานการประเมินตนเอง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูผู้สอน

กิจกรรม


 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป ครั้งที่ 2  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส.

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบพิเศษ (โควต้า) รอบที่ 2 และรอบทั่วไป ครั้งที่ 1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบพิเศษ (โควต้า) รอบที่ 1

 

รายละเอียดการรับสมัครรอบทั่วไป     

รายละเอียดการรับสมัครรอบทั่วไป ... เพิ่มเติม

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นคณะกรรมการวิทยาลัย

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่เก่ากว่านี้  

  


 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเรียนรู้ด้าน IOT และ IT สมัยใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)​​
​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเรียนรู้ด้าน IOT และ IT สมัยใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเรียนรู้ด้าน IOT และ IT สมัยใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

​​​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดปฎิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม PLC พร้อมแผงฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามมาตรฐาน EEC วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยวิธีการคัดเลือก

​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดปฎิบัติการครัวร้อนครัวเย็น วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศยกเลิกผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม
3

 


รายละเอียดการรับสมัครรอบพิเศษ (โควต้า)  

รายละเอียดการรับสมัครรอบพิเศษ (โควต้า) ... เพิ่มเติม

​ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและอบรมนักเรียนนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง แก้ไขประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการขายออนไลน์ยังไงให้ปัง ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ 2

                                                                                         

                                                                                               ​  ดูประกาศที่เก่ากว่านี้   


 

 

 

 

 

สถิติเยี่ยมชม

4022495