logo-pattayatech200.jpg


วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email : saraban@pattayatech.mail.go.th


  

ประเมินความพึงพอใจ

การใช้งานระบบเครือข่าย

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

รายงานการประเมินตนเอง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูผู้สอน

กิจกรรม


 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบพิเศษ (โควต้า) รอบที่ 1

 

                                       รายละเอียดการรับสมัครรอบพิเศษ (โควต้า)  

                                       รายละเอียดการรับสมัครรอบพิเศษ (โควต้า) ... เพิ่มเติม

                                        รายละเอียดการรับสมัครรอบทั่วไป     

                                        รายละเอียดการรับสมัครรอบทั่วไป ... เพิ่มเติม

 

​ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2565
 

 

​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเรียนรู้ด้าน IOT และ IT สมัยใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

  ​   ดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่เก่ากว่านี้  

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเรียนรู้ด้าน IOT และ IT สมัยใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเรียนรู้ด้าน IOT และ IT สมัยใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดปฎิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม PLC พร้อมแผงฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามมาตรฐาน EEC วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยวิธีการคัดเลือก

​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดปฎิบัติการครัวร้อนครัวเย็น วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศยกเลิกผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม
3

 


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 ปละ ปวส.1-2 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการพี่สอนน้องแนะนวสู่การท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน PTC Got's talent 2022

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ

PTC2 MODEL โดย ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2565

5 มาตรการป้องกันโควิด 19 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

มาตรการ 4 ข้อต้องรู้ ป้ปนกันไวรัสโคโรน่า

ชมรมวิชาชีพการตลาด ขอเชิญร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ในวันดินโลก 5 ธันวา

เมคคาทรอนิกส์ชวนตีป้อม ในรายการ PTC M-LEAGUE SS 3

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

                                                                                         

                                                                                               ​   ดูประกาศที่เก่ากว่านี้   


 

 

 

 

 

สถิติเยี่ยมชม

3918534