logo-pattayatech200.jpg


วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email : saraban@pattayatech.mail.go.th


  

ประเมินความพึงพอใจ

การใช้งานระบบเครือข่าย

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

คู่มือนักเรียน-นักศึกษา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

กิจกรรม


 

บทความล่าสุด

65 06 03 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง ชลบุรี
สร้างโดย : Pattayatech
65 06 03 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง ชลบุรี
สร้างโดย : Pattayatech
สัมมนาเชิงปฏิบัติการกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2020 ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : skukum
การสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
คณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สร้างโดย : skukum
การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3-4)
สร้างโดย : regis
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2018 และ ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สร้างโดย : skukum
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
สร้างโดย : skukum
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สร้างโดย : skukum

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงแรม   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ดำเนินการโดย ชมรมวิชาชีพช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง นายศิรเมศร์ พัชราอิรยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานให้แก่บุคลากรและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีงบประมาณ2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยมี นายเรืองยศ รัตนพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางทิพมาศ  บูรณะ  รองผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567  ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง แนวปฎิบัติการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

 ​  ดูประกาศที่เก่ากว่านี้   

 


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (รัฐ) สำหรับนักเรียน ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2566 ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 14 สาขาวิชา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและวายริ่ง ตู้ควบคุมอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมสำหรับการปรับพื้นฐานด้านทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการ Up-Skill, Re-Skill และ New-Skill วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดูข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ากว่านี้  


กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา พร้อมด้วยนายสถาพร อุ่นเรือนงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มอบหมายให้งานปกครอง ชมรม To Be Number one และศูนย์ปลอดภัยในสถานศึกษา ทำการตรวจค้น สิ่งต้องห้าม ก่อนเข้าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ณ บริเวณลานหน้าโรงจอดรถวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้มอบหมายให้นางนันทวัน เที่ยงธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายเรืองยศ รัตนพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566​ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม 'ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ และกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567' โดยนายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มอบหมายให้ นายวรพล ทรงอาจ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นำนักเรียน นักศึกษา และนายไกรวัฒน์ บุญไชยสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมพัทยากลาง ถนนเลียบชายหาดพัทยา (แยกนิภาลอดจ์)

กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566​ นายศิรเมศร์ พัชราอริยะธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำป้ายหลักคำสอนพระพุทธศาสนา โดยมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้สำนึกถึงหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและเป็นการเผยแพร่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ดำเนินการโดย แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566​ นายศิรเมศร์ พัชราอริยะธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการ Chrismas Day ซึ่งมีคณะครู ผู้บริหาร ครูชมรมวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมและยังมีการประกวดมิสเตอร์ & มีสทูบีนัมเยอร์วัน ประกวด PTC GOT'Talent 2023 ดำเนินการโดย ชมรม To Be Number One และ แผนกวิชาาสามัญสัมพันธ์ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566​ นายศิรเมศร์ พัชราอริยะธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการ วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจธรรมะ ซึ่งมีคณะครูชมรมวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าถึงหลักพระพุทธศาสนา และนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมวิชาชีพการตลาดและะุรกิจค้าปลีก ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่เก่ากว่านี้  

  

ติชม


 

 

 

สถิติเยี่ยมชม

4556435