logo-pattayatech200.jpg


วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email : saraban@pattayatech.mail.go.th


  

ประเมินความพึงพอใจ

การใช้งานระบบเครือข่าย

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

รายงานการประเมินตนเอง

ครูผู้สอน

กิจกรรม


 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานการจัดการระบบเครือข่าย

 

ประกาศเรื่อง ประกาศการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานศึกษา

 

 

 

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

 

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2565

 

ประกาศรับสมัครอบรมภาษาจีน        ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีน 
 

 

PTC2 MODEL โดย ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

 


 

                                                                ดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่เก่ากว่านี้   


ประกาศยกเลิกผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (จำนวน 3 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563
 


 

ประกาศเรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งครูพิเศษสอน         

ประกาศเรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศเรื่อง การยืนยันสถานะการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เพื่อสิทธิประโยชน์การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกาศเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนทวิวุฒิไทย-จีน

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและทดสอบมาตรฐาน การถอดประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์

ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2565

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565

ประกาศเรื่อง พิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าบำรุงการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2565

                                                                                         

                                                                                                  ดูประกาศที่เก่ากว่านี้   


 

 

 

 

 

สถิติเยี่ยมชม

3645860