การแข่งขันทักษะ ปีการศึกษา 2563

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563