ข้อมูลสถานศึกษา

                                   ข้อมูลสถานศึกษา “วิทยาลัยเทคนิคพัทยา”

 

     
ข้อมูลสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
ข้อมูลสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563
ข้อมูลสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 256
4

 

   
ข้อมูลสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 
2559
 ข้อมูลสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561

 p2559.jpg

 p_data2560.jpg

 2018-12-16_02-40-22_winscan_to_pdf..jpeg

 

 

 

ข้อมูลสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556
 

 ข้อมูลสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557

 ข้อมูลสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558

educational_information_2556.PNG 

p.jpg

คลิกเพื่อดาวน์โหลด.pdf  

คลิกเพื่อดาวน์โหลด.pdf

 คลิกเพื่อดาวน์โหลด.pdf

 

 

 

ข้อมูลสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 255
3

ข้อมูลสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 255
4 

ข้อมูลสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555 

    

  


คลิกเพื่อดาวน์โหลด.pdf

คลิกเพื่อดาวน์โหลด.pdf

คลิกเพื่อดาวน์โหลด.pdf

 

ข้อมูลสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2550

ข้อมูลสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2551
 

ข้อมูลสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2552
 

    

    

    

คลิกเพื่อดาวน์โหลด.pdf

คลิกเพื่อดาวน์โหลด.pdf

คลิกเพื่อดาวน์โหลด.pdf