logo-pattayatech200.jpg


วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email : saraban@pattayatech.mail.go.th


  

ประเมินความพึงพอใจ

การใช้งานระบบเครือข่าย

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

คู่มือนักเรียน-นักศึกษา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

กิจกรรม


 

บทความล่าสุด

65 06 03 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง ชลบุรี
สร้างโดย : Pattayatech
65 06 03 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง ชลบุรี
สร้างโดย : Pattayatech
สัมมนาเชิงปฏิบัติการกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2020 ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : skukum
การสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
คณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สร้างโดย : skukum
การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3-4)
สร้างโดย : regis
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2018 และ ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สร้างโดย : skukum
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
สร้างโดย : skukum
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สร้างโดย : skukum

                

                

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

                                     

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช และ ปวส. กรณีพิเศษ (โควต้า) 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช และ ปวส. รอบทั่วไป

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)  ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการจำหน่ายเรื่องแบบนักเรียน นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง โครงการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ปละ ปวส 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมอาคารสุพรรณิการ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดโดย ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศและอบรมนักเรียนนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุม อาคารสุพรรณิการ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศและอบรมนักเรียนนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุม อาคารสุพรรณิการ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครrบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา

 

 

 ​  ดูประกาศที่เก่ากว่านี้   กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566​ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม 'ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ และกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567' โดยนายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มอบหมายให้ นายวรพล ทรงอาจ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นำนักเรียน นักศึกษา และนายไกรวัฒน์ บุญไชยสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมพัทยากลาง ถนนเลียบชายหาดพัทยา (แยกนิภาลอดจ์)

กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566​ นายศิรเมศร์ พัชราอริยะธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำป้ายหลักคำสอนพระพุทธศาสนา โดยมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้สำนึกถึงหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและเป็นการเผยแพร่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ดำเนินการโดย แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566​ นายศิรเมศร์ พัชราอริยะธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการ Chrismas Day ซึ่งมีคณะครู ผู้บริหาร ครูชมรมวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมและยังมีการประกวดมิสเตอร์ & มีสทูบีนัมเยอร์วัน ประกวด PTC GOT'Talent 2023 ดำเนินการโดย ชมรม To Be Number One และ แผนกวิชาาสามัญสัมพันธ์ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566​ นายศิรเมศร์ พัชราอริยะธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการ วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจธรรมะ ซึ่งมีคณะครูชมรมวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าถึงหลักพระพุทธศาสนา และนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมวิชาชีพการตลาดและะุรกิจค้าปลีก ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่เก่ากว่านี้  

  


 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจางเหมา ค่าปริ๊นสีและค่าเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3069.83

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน เรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13476.60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน เรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10670.40

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19514.74.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9048.32.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14700.-


ดูข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ากว่านี้  

 

ติชม


 

 

 

 

สถิติเยี่ยมชม

4364189