logo-pattayatech200.jpg

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email:Chonburi05@vec.mail.go.th
  pattayatechQR.png

ครูผู้สอน

กิจกรรม

LINE@ Pattayatech
IMG_4101.PNG
เพิ่มเพื่อน
LINE GROUP
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

groupLinePattayatech.JPG

สถิติเยี่ยมชม

2653344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โครงการในพระราชดำริ1.png
ข้อมูลสถานศึกษา 2.png
สุพรรณิการืสัมพันธ์ 3.pngแผนปฏิบัติราชการ 4.png
ปฏิทิน 5.png
rms.png
คลังข้อมูล 6.png
ศูนยืกำลังคน7.png
ไอคอนเวบ.png
LINE GROUP
ผู้ปกครอง ปวช.1
IMG_4095.JPG

LINE GROUP
ผู้ปกครอง ปวช.2
IMG_4096.JPG


LINE GROUP
ผู้ปกครอง ปวช.3
IMG_4097.JPG

LINE GROUP
ผู้ปกครอง ปวส.1
IMG_4098.JPG

LINE GROUP
ผู้ปกครอง ปวส.2
IMG_4099.JPG

บทความล่าสุด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2020 ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : skukum
การสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
คณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สร้างโดย : skukum
การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3-4)
สร้างโดย : regis
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2018 และ ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สร้างโดย : skukum
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
สร้างโดย : skukum
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สร้างโดย : skukum
เข้าร่วมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะบุคลากรต้นแบบ สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สร้างโดย : skukum
ครูที่ปรึกษาที่หุ่นยนต์ ABU และ หุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : skukum