ปฎิทินปฎิบัติงาน

กิจกรรม

 • สื่อออนไลน์ การท่องเที่ยว
 • สื่อออนไลน์ คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้าโรงแรม
 • สื่อออนไลน์ งานแม่บ้านโรงแรม
 • สื่อออนไลน์งานครัวโรงแรม
 • สื่อออนไลน์ ความปลอดภัยในงานโรงแรม
 • สื่อออนไลน์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว
 • สื่อออนไลน์ นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
 • สื่อออนไลน์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • สื่อออนไลน์ การตลาดเพื่อการโรงแรม
 • สื่อออนไลน์ งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน

 

 • สื่อออนไลน์ บัญชีเบื้องต้น 1
 • สื่อออนไลน์ บัญชีเบื้องต้น 2
 • สื่อออนไลน์ บัญชีเช่าซื้อและฝากขาย
 • สื่อออนไลน์ บัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว
 • สื่อออนไลน์ บัญชีสินค้า
 • สื่อออนไลน์ บัญชีบริษัท
 • สื่อออนไลน์ บัญชีร่วมค้าและฝากขาย
 • สื่อออนไลน์ บัญชีเฉพาะกิจการ
 • สื่อออนไลน์ บัญชีเกี่ยวกับภาษี
 • สื่อออนไลน์ บัญชีเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ

 

สื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

สื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562

สื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561

สถิติเยี่ยมชม

3720