โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๒-๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นำโดยรองพงศ์ บวรสุขวัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th