อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2018 และ ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2018 และ ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติจากท่านว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนางสุจาริน  แพงภูงา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดโครงการ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th