การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3-4)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การเลื่อนการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยเหตุพิเศษจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Diseases Start in 2019)

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา

2. พิมพ์เอกสารการมอบตัวลงในกระดาษ A4 ดังนี้

  1. หนังสือสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา (อศท.๒๑ สัญญาค้ำประกัน) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
  2. เอกสารการมอบตัว(อศท.๒๒ ใบมอบตัว) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
  3. ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษา โดยเลือกดาวน์โหลดเอกสารเพียงฉบับเดียวดังนี้

3. กรอกข้อมูลลงในเอกสารจากข้อ 2 ให้เรียบร้อย

4. นำเอกสารเอกสารข้อ 2 ลำดับที่ 3 (ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษา) ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่าง วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

5. นำเอกสารจากข้อ 2 ลำดับที่ 1 – 3 และเอกสารการชำระเงินจากธนาคาร ส่งคืนงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ระหว่าง วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 – 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. -15.30 น.

 

***หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ ครูสง่า คูคำ เบอร์โทรศัพท์ 0891332215***

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


regis

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th