การติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน

 

การติดตั้งไฟฟ้าภายในโรงงาน

     
           

 

กระบวนการเชื่อม

 

 

งานเชื่อมแล่นประสานด้วยแผ่นเหล็กกล้า

 

งานเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้า

 
           

การผลิตการหล่อโลหะ

 

 

ความรู้พื้นฐาน

การจัดระบบราง 1

 

ความรู้พื้นฐาน

การจัดระบบราง 2

 
           

 

ช่างอุตสาหกรรมพื้นฐาน

 

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

 

งานฝึกฝีมือ

 
           
           

 

กรรมวิธีการผลิต 1

 

กรรมวิธีการผลิต 2

     
           
           
           
           

 

การจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์

EP.1

 

การจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์

EP.2

 

การจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์

EP.3

 
           

การจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์

EP.4

 

การจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์

EP.5

 

การจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์

EP.6

 
           

 

 

 

การขนส่งในงานโลจิสติกส์

EP.1 

 

การขนส่งในงานโลจิสติกส์

EP.2

 

การขนส่งในงานโลจิสติกส์

EP.3

 

 

 

 

การขนส่งในงานโลจิสติกส์

EP.4

 

การขนส่งในงานโลจิสติกส์

EP.5

 

การขนส่งในงานโลจิสติกส์

EP.6

 

 

     
การไหลเวียนข้อมูลของโลจิสติกส์   โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      

 

 

เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 1

EP.1-4

 

เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 2

EP.5-8

 

เครื่องยนต์เล็ก ดีเซล 1

 

 
           

เครื่องยนต์เล็ก ดีเซล 2

 

ยานยนต์สมัยใหม่

 

เครื่องล่างรถยนต์

 
           

งานจักรยานยนต์

 

การถอดประกอบเครื่องยนต์

 

งานบำรุงรักษารถยนต์

 
           

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

         

 

 

การขายเบื้องต้น 1 EP1

 

การขายเบื้องต้น 1 EP2

 

การขายเบื้องต้น 1 EP3

 
           

การขายเบื้องต้น 1 EP4

 

การขายเบื้องต้น 1 EP5

 

การขายเบื้องต้น 1 EP6

 
           

การขายเบื้องต้น 1 EP7

 

การขายเบื้องต้น 1 EP8

 

การขายเบื้องต้น 1 EP9

 
           

 

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น          EP 1-2

 

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น          EP 3-4

 

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น          EP 5-6

 
           

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น           EP 7-8

 

Internet of Thing EP 1-8

     
           

 

 

นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 

 

การตลาดเพื่อการโรงแรม 

 

งานครัวโรงแรม 

 
           

การท่องเที่ยว

EP.1

 

การท่องเที่ยว

EP.2

 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.1

 
           

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.2

 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.3

 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.4

 
           
 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.5

 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.6

 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.7

 
           

 งานแม่บ้านโรงแรม

 

อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว 

 

ความปลอดภัยในงานโรงแรม 

 
           

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.1

 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.2

 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.3

 
           

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.4

 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.5

 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.6

 
           

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.1
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.2
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.3
 
           

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.4
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.5
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.6
 
           

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.7
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.8
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.9
 
           

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.10
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.11
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.12
 
           

 

 

บัญชีร่วมค้าและฝากขาย

 

บัญชีเช่าซื้อและฝากขาย

 

บัญชีสินค้า

 

บัญชีเบื้องต้น 1

 

บัญชีเบื้องต้น 2

 

บัญชีบริษัท

 

ระบบตัวเลข

 

 บัญชีเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ

 

บัญชีเกี่ยวกับภาษี

 

การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว 

 

บัญชีเฉพาะกิจการ

     
           
           

 

การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016 EP.1

         
           
           
           
           
           

บทความล่าสุด

65 06 03 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง ชลบุรี
สร้างโดย : Pattayatech
65 06 03 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง ชลบุรี
สร้างโดย : Pattayatech
สัมมนาเชิงปฏิบัติการกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2020 ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : skukum
การสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
คณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สร้างโดย : skukum
การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3-4)
สร้างโดย : regis
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2018 และ ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สร้างโดย : skukum
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
สร้างโดย : skukum
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สร้างโดย : skukum