นายวัชรพงษ์ ฤทธิ์ประเสริฐ
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

RSS วิทยาศาสตร์น่ารู้

ฉลากอัจฉริยะบอกได้ลำไยมี
   วว. วิจัยบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะบ่งชี้ความปลอดภัยปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไย ยกระดับมาตรฐานลำไยไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน


เปิดตัวกล่องบรรจุมะม่วงส่งขายออนไลน์ได้ไม่ช้ำ
   วว.พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย ผักผลไม้ออนไลน์ นำร่องขนส่ง


แกะทุเรียนขึ้นรถทัวร์ได้ด้วยกล่องเก็บกลิ่น 100%
   วว.โชว์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์

สถิติเยี่ยมชม

16669

วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002