นายวัชรพงษ์ ฤทธิ์ประเสริฐ
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

RSS วิทยาศาสตร์น่ารู้

วช.หนุนนักวิจัย มหิดล พัฒนาต้นแบบป้องกันปัญหาการข่มขืน และการล่วงละเมิด
   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หนุนทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนาต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคดีข่มขืนที่มีแนวโ


เนคเทค สวทช. ขยายผลนวัตกรรม จับมือ คูโบต้า ใช้ระบบจัดการน้ำ
   สวทช. โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จับมือ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาพื้นที่สาธิตเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่ : ระบบจัดการน้ำ (HandySense) สู่


GISTDA จับมือ JAXA จัดงาน
   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA ร่วมกับ Japan Aerospace Exploration Agency หรือ JAXA ประเทศญี่ปุ่น จัดงานสัมมนา

สถิติเยี่ยมชม

28536

วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002