วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email : saraban@pattayatech.mail.go.th

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ นำคณะครูและนักศึกษาธุรกิจ Fast Print แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับภาค ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

ต้อนรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในวันที่ 23 กันยายน 2565

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 วิทยาัยเทคนิคบางแสน เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มอบหมาย ให้ นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร จากวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรีเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะต่อไป

 

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ศึกษาดูงาน ด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

 

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ศึกษาดูงาน ดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

 

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ศึกษาดูงาน
ด้านการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา
ในวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
     

  วันที่ 29 กันยายน 2564 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา นำศึกษาเข้าของแผนธุรกิจสุพรรณิการ์ คาร์แคร์ คลินิก เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ งานซ่อมรถยนต์ และงานสีรถยนต์   ณ บริษัท โตโยต้า 1998  พัทยา จำกัด
     

  วันที่ 28 กันยายน 2564 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา นำศึกษาเข้าของแผนธุรกิจ Welding Maintenance เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานเชื่อมเหล็กดัด และทำมุ้งลวด ณ ร้านช่างรัตน์  พัทยา
     

  โครงการศึกษาดูงานทำผลิตภัณฑ์สบู่จากสมุนไพร ณ ชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านปึกใหญ่สามัคคี ต.อ่างศิลา จ.ชลบุรี
     

  โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคระยอง และศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองกระบอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

โฆษณา

สถิติเยี่ยมชม

19790