คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ศึกษาดูงาน บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดการสร้างธุรกิจเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ณ ร้านขายส่งไอสครีม ไผ่ทอง สาขาพัทยา ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


VIC

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th