วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email : saraban@pattayatech.mail.go.th

ข้อมูลธุรกิจของผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่สามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การดำเนินธุรกิจ CT Design

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง โปรโมชั่นร้านสุพรรณิการ์คาเฟ่ ประจำสัปดาห์

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ธุรกิจหมูแจ่ว by MC ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ศึกษาดูงาน ร้านชาริ ชาริ ชา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ สุพรรณิการ์คาร์แคร์ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ณ แผนกวิชาช่างยนต์

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ (การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและะการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ขอเชิญชวนนักเรียน-นักศึกษา ที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ (การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการแบะการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวนฺโหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปี 2565

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ นำคณะครูและนักศึกษาธุรกิจ Fast Print แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับภาค ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

 

 

ต้อนรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในวันที่ 23 กันยายน 2565

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 วิทยาัยเทคนิคบางแสน เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มอบหมาย ให้ นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร จากวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรีเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะต่อไป

 

 

 

คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ศึกษาดูงาน บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดการสร้างธุรกิจเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ณ ร้านขายส่งไอสครีม ไผ่ทอง สาขาพัทยา ในวันที่ ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ศึกษาดูงาน ด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

 

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ศึกษาดูงาน ดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

 

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ศึกษาดูงาน
ด้านการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา
ในวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
     

  วันที่ 29 กันยายน 2564 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา นำศึกษาเข้าของแผนธุรกิจสุพรรณิการ์ คาร์แคร์ คลินิก เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ งานซ่อมรถยนต์ และงานสีรถยนต์   ณ บริษัท โตโยต้า 1998  พัทยา จำกัด
     

  วันที่ 28 กันยายน 2564 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา นำศึกษาเข้าของแผนธุรกิจ Welding Maintenance เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานเชื่อมเหล็กดัด และทำมุ้งลวด ณ ร้านช่างรัตน์  พัทยา
     

  โครงการศึกษาดูงานทำผลิตภัณฑ์สบู่จากสมุนไพร ณ ชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านปึกใหญ่สามัคคี ต.อ่างศิลา จ.ชลบุรี
     

  โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคระยอง และศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองกระบอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

โฆษณา

สถิติเยี่ยมชม

32267