ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ นำคณะครูและนักศึกษาธุรกิจ Fast Print แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับภาค ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


VIC

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th