นายธีรศักดิ์ พลิ้งวงค์
           ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

RSS ข่าวสารประจำวัน


   ชัชชาติ ร่วมขบวนพาเหรดงาน We All Pride Bangkok 2022 ยอมรับความแตกต่าง ส่งเสริมความหลากหลายอย่างเท่าเทียม ลั่น เป็นจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยที่ดี   


กทม. จี้ผู้รับจ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำลำกระโดงวัดสมรโกฎิ เขตตลิ่งชัน เร่งทำงานที่ค้างให้แล้วเสร็จภายใน 15 กันยายนนี้
   (30 มิ.ย.65) เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ลำกระโดงสาธารณะ จากถนนบรมราชชนนีถึงวัดสมรโกฏิ เขตตลิ่งชัน โดยมี นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งช