นายธีรศักดิ์ พลิ้งวงค์
           ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

RSS ข่าวสารประจำวัน


      


เจอโควิดใหม่ 2 ราย กลับจาก
   พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 2 ราย กลับมาจากรัสเซียและคูเวต ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดผู้ป่วยสะสมรวม 3,104 ราย ผู้ป่วยในสถานกักกันของรัฐรวม 167 ราย เจอจากคูเวตมากที่สุด ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ