วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email:Chonburi05@vec.mail.go.th

     

  วันที่ 2 มิถุนายน 2565 วิทยาัยเทคนิคบางแสน เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
     

  วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มอบหมาย ให้ นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร จากวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรีเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะต่อไป

 

     

  วันที่ 29 กันยายน 2564 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา นำศึกษาเข้าของแผนธุรกิจสุพรรณิการ์ คาร์แคร์ คลินิก เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ งานซ่อมรถยนต์ และงานสีรถยนต์   ณ บริษัท โตโยต้า 1998  พัทยา จำกัด
     

  วันที่ 28 กันยายน 2564 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา นำศึกษาเข้าของแผนธุรกิจ Welding Maintenance เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานเชื่อมเหล็กดัด และทำมุ้งลวด ณ ร้านช่างรัตน์  พัทยา
     

  โครงการศึกษาดูงานทำผลิตภัณฑ์สบู่จากสมุนไพร ณ ชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านปึกใหญ่สามัคคี ต.อ่างศิลา จ.ชลบุรี
     

  โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคระยอง และศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองกระบอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

 

        

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

โฆษณา