นายสง่า  คูคำ
ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
Email : s_kukum@hotmail.com
skukumQR1.png

เพื่อนสมาชิก