สถิติการให้บริการด้านต่างๆ

สรุปสถิติผู้มาขอรับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

สรุปสถิติผู้มาขอรับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปสถิติผู้มาขอรับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565