นางสาวพิมพิกา  ยอดดี

[ ครูน้อยหน่า ]

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

โฆษณา

สถิติเยี่ยมชม

7062