อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม โดยในกิจกรรมประกอบไปด้วยการปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ออสซิโลสโคปแบบดิจิตอล โดยได้รับเกียรติจากท่าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยนายสง่า คูคำ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรม วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจากท่านชลวัฒน์  ชลัษเฐียร เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กรอนิกส์ ครูช่างไฟฟ้ากำลัง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Pattayatech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th