การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา คณะกกรมการจัดการแข่งขัน โดยการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ การแข่งขันในครั้งนี้  ประกอบด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์ 4 ประเภท คือ (1) การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา หรือ เอบียู โรบอท คอนเทสต์  (ABU:Asia-Pacific Robot contest)เพื่อคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ตัวแทนระดับอาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ เอบียู โรบอท คอนเทสต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในโจทย์ “ยุทธการจานร่อน”โดยการยิงจานไปวางบนเสาให้ได้มากที่สุด โดยมีทีมหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จากสถานศึกษาทั่วประเทศจำนวน 128 ทีม (2) การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue Robot)เป็นการส่งเสริมวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ ที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายแทนมนุษย์ มีทีมหุ่นยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 43 ทีม ในสถานการณ์สมมติจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว ค้นหาผู้ประสบภัยในอาคาร (3) การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (Arm Industrial Robot)โดยในปีนี้เป็นการแข่งขันแบบพิเศษ ที่สถานประกอบการได้นำหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมจริงที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม มาใช้ในการแข่งขัน โดยทีมผู้แข่งขันจะต้องออกแบบโปรแกรมเชื่อมเหล็ก และสามารถบังคับใช้โปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานได้จริง โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 30 ทีม และ (4) การประกวดหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพื่อคนพิการ (Hand-Arm Robot) เป็นการจัดทำหุ่นยนต์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสพิการทางแขน และมือให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ด้านอาชีวอนามัยให้ดียิ่งขึ้น โดยมีทีมส่งเข้าประกวด จำนวน 20 ทีม 
     วิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้ส่งหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท 3 ทีม นำโดยครูภคมน หวังวัฒนากูล หัวหน้างานวิจัยฯ ครูจารึก  จารุมิตร ครูสง่า คูคำ และคณะครู  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยทีมหุ่นยนต์ ABU ทีม ทัพพระยา ได้ผ่านรอบคัดเลือกไปแข่งขันรอบ 48 ทีม ในเดือนมีนาคมต่อไป

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Pattayatech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th