วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดกิิจกรรม “พัฒนา ศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาในการเขียนแผนการ จัดการเรียนรู้บูรณาการ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ เป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งมีนายเดชา เฉยพันธ์ หัวหน้า งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ กล่าวรายงานถึง วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ณ อาคารศูนย์บ่มเพาะ ธุรกิจโรงแรม ชั้น 2

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Pattayatech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th