วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดการประชุมคณะกรรมการ จัดทำข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ “ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA) ” วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ สุพรรณิการ์ 9 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ITA2023

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th