65 07 19 วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30น. เมืองพัทยา และวิทยาลัยเทคนิคพัทยาประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ครั้งที่ 1 และร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาครั้งที่ 2 โดยมีนางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Pattayatech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th