65 07 18 วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าแผนกวิชา ร่วมปฐมนิเทศข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง 'ครูผู้ช่วย' พร้อมกล่าวตอนรับ แสดงความยินดี และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายณัฐพล สุนทร ครูผู้ช่วย สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง นายศุภกิจ ศรีวิชา ครูผู้ช่วย สาขาวิชาการท่องเที่ยว นางสาวรัตนา แก้วกัลยา ครูผู้ช่วย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ นางสาวรุจิรา พุทธดี ครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ อาคารอำนวยการชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Pattayatech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th