65 07 18 วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00น. ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา กล่าวตอนรับและแสดงควมยินดีกับ นายณัฐพล สุนทร ครูผู้ช่วยสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง นายศุภกิจ ศรีวิชา ครูผู้ช่วยสาขาวิชาการท่องเที่ยว นางสาวรัตนา แก้วกัลยา ครูผู้ช่วยสาขาอาหารและโภชนาการ นางสาวรุจิรา พุทธดี ครูผู้ช่วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Pattayatech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th