65 07 11 วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00น. ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มอบดอกไม้แสดงควมยินดีกับ นางกาญจนา สัมภาวะผล ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครู ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต” ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวสัจจพร สำอางค์ ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น “ครูผู้ช่วย สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต” ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Pattayatech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th