65 06 30 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00น.เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมลูกเสือ-เนตรนารี กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคพัทยา พร้อมให้โอวาสกับลูกเสือ-เนตรนารี กอลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยมีว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และลูกเสือ-เนตรนารี ให้การตอนรับ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Pattayatech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th