65 06 30 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยม (ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 'โรงแรม Pattaya Tech Hotel) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยมีว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้การตอนรับ ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม (ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 'โรงแรม Pattaya Tech Hotel)

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Pattayatech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th