65 05 11 การสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อจัดทำรูปแบบการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงแรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุพรรณิการ์ 9

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Pattayatech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th