65 03 04 นางนันทวัน เที่ยงธรรม และนางสาวกัลยา ไชยวิเชียร พร้อมคณะ ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้วิชา กลุ่มสัมพันธ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและการแสดง Gang Show ณ หอประชุม อาคารสุพรรณิการ์ 2

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Pattayatech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th