65 03 03 นางนันทวัน เที่ยงธรรม และนางสาวกาญจนา อ่อนแสง ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ประเภทของกิจกรรมจิตอาสา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและ สิ่งแวดล้อม ณ หอประชุม อาคารสุพรรณิการ์ 2

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Pattayatech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th