65 03 02 ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ และทีมงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้และสาธิตวิธีการรับมือต่อภัยพิบัติในหัวเรื่อง 'ทักษะพื้นฐานของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ด้านการพัฒนา การบริการ และช่วยเหลือภัยพิบัติ' สำหรับลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ หอประชุม อาคารสุพรรณิการ์ 2

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Pattayatech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th