65 03 02 ว่าที่ร้อยตรีรณธช จันทราวงษ์เดชา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ : 'โคก หนอง นา' การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุม อาคารสุพรรณิการ์ 2

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Pattayatech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th