65 03 01 นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์ และนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย สร้างจิตสำนึก และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ กับลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน ณ หอประชุม อาคารสุพรรณิการ์ 2

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Pattayatech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th