วันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 รองเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ นายบอย โคตรภักดี หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ITA2023

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th