วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดโครงการปลูกจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านทุจริต ภายใต้หัวข้อ “ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสถานศึกษา” ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งมีนายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ อาคารศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงแรม ชั้น 2

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ITA2023

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th