สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 

สรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563