นายนพรัตน์ กลิ่นหอม
ครูแผนกเครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
nop-auto@hotmail.com  

หน่วยงานทางการศึกษา

การแทรกวีดีโอ

สถิติเยี่ยมชม

17367