นายชโลมพร  แน่นหนา
ครูแผนกวิชาเครื่องกล
เบอร์โทร 081-6872764
E-MAIL  mercury_lom@hotmail.co.th

เพื่อนสมาชิก