วิทยากรเรื่องการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้รับเชิญจากแผนกวิชาการบัญชี ให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์ จัดโดย นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี โดยมีนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.๑ เข้าร่วมการบรรยาย โดยมีครูปิ่นมณี เจริญคลัง เป็นผู้ควบคุมดูแล

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th