ร่วมต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.ธวัชชัย อุ๋ยพาณิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเคนิคพัทยา ในการจัดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีว่าที่พันตรีวานิช  สมชาติ นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมต้อนรับโดยพร้อมเพรียงและได้กล่าวรายงานข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาต่อท่านรองเลขาธการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th