เข้าร่วมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะบุคลากรต้นแบบ สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ระหว่างวันที่ 4-29 มีนาคม 2562 เข้าร่วมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะบุคลากรต้นแบบ สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โครงการพัฒนาบุคลากรต้นแบบ เพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) โดยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th