ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ โดยมีผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับมอบมายหน้าที่ ให้ชีแจงผู้ปกครองเรื่องระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th