การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตา รอบที่ 2

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา

2. พิมพ์เอกสารการมอบตัวลงในกระดาษ A4 ดังนี้

  1. หนังสือสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา (อศท.๒๑ สัญญาค้ำประกัน) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
  2. เอกสารการมอบตัว(อศท.๒๒ ใบมอบตัว) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
  3. ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษา โดยเลือกดาวน์โหลดเอกสารเพียงฉบับเดียวดังนี้

3. กรอกข้อมูลลงในเอกสารจากข้อ 2 ให้เรียบร้อย

4. นำเอกสารเอกสารข้อ 2 ลำดับที่ 3 (ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษา) ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่าง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 - 17 กุมภาพันธ์ 2566

5. นำเอกสารจากข้อ 2 ลำดับที่ 1 – 3 และเอกสารการชำระเงินจากธนาคาร มารายงานตัวและมอบตัว ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. -11.30 น.

 

***หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ ครูสง่า คูคำ เบอร์โทรศัพท์ 0891332215***

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


regis

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th