การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน สาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2 ณ สถาบันบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รับมอบหมายจากว่าที่พันตรีวานิช  สมชาติ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน สาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2 ณ สถาบันบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และไฟฟ้ากำลังเข้าร่วมการแข่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาพีแอลซี (PLC) 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th