คณะกรรมการตัดสิน ทักษะวิชาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ทักษะวิชาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม โดยทำทำหน้าที่เต็มความสามารถ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกกรมดังกล่าว

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th