โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ e-learning แบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้รับมอบหมายหน้าที่จาก ว่าที่พัน๖รีวานิช   สมชาติ ให้เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ e-learning แบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยมีการอบรมเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๒ วัน

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th