ร่วมประชุมคณะครูเมคคาทรอนิกส์เตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการเตียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการประชุมโดยมีคณะกรรมการจากบริษัท และคณะผู้บริหาร ครู สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ จากวิทยาเทคนิคสัตหีบ ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ ก่อนเขียนข้อกำหนดต่าง ๆ 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th