อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ E-learning แบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Active Learning)

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายนย ๒๕๖๔ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ E-learning แบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Active Learning) จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมเซ็นธารา ซันไรซ่าเรสซิเดนซ์และสวิทศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th